הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

מדריך לחייב בהוצאה לפועל

 הדפסה

 

קבלת דרישה מההוצאה לפועל לתשלום אינה דבר נעים, אך היא יכולה להיפתר, אם פועלים על פי הכללים. מדריך זה מסייע לחייב להבין מהן אפשרויות הפעולה שלו,  המלצות כיצד עליו לנהוג, אילו מסמכים עליו להגיש, כיצד להימנע מקנסות וריביות שיתווספו לחוב, ובכלל, מהם התהליכים המהירים ביותר והנכונים ביותר לסגירת התיק במלואו.

  

  

מיהו חייב?

חייב הוא אדם שניתן כנגדו פסק-דין, ו/או חיוב שדינו כפס"ד (שטר משכון, תובענות, שקים/שטרות וכד'), המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

                                                      

פעולות אפשריות לאחר פתיחת תיק 

 

משנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. במידה ואין ביכולת החייב לשלם את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, בתוך תקופת האזהרה.

 

התייצבות בתוך תקופות האזהרה

 

על החייב להתייצב בלשכה כשהוא מצויד בתעודת זהות, בשאלון חתום ובמסמכים הנדרשים (מסמכים המעידים על הוצאות והכנסות של התא המשפחתי). החייב יכול להתייצב בכל לשכה, ובלבד שלא חלפה תקופת האזהרה.

התייצבות מיוזמתו של החייב לחקירת יכולת עקב קבלת אזהרה בתוך 20/30 יום (לפי סוג התיק), מעניקה לו הגנה מפני צווי מאסר, כל זמן שיעמוד בתשלומים, על פי החלטות שיקבע לו ראש ההוצאה לפועל.  

  

התייצבות שלא בתקופת אזהרה: החייב יכול להתייצב בכל לשכות הוצל"פ בעקבות:

- התראה טרם הגבלה

- רישום במאגר החייבים משתמטים

 

 

הגשת בקשות

 

כדי שתגיעו מוכנים - מפורטים להלן הבקשות שחייב יכול להגיש בתיק ורשימת הטפסים והמסמכים הנדרשים לכל בקשה וכן דגשים להגשת בקשות.

 

דגשים כלליים בנוגע להגשת בקשות:

 

א) בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

ב) את כלל הבקשות יש להגיש בשני עותקים ללשכת ההוצעה לפועל מלבד המקרים הבאים:

 1. בקשה בתיק איחוד יש להגיש בעותק אחד
 2. בקשה לאיחוד תיקים 3% יש להגיש את מסמכי פתיחת התיק במספר עותקים כמספר הזוכים
 3. בקשה להתנגדות לביצוע שטר יש להגיש את מסמכי פתיחת התיק בשלושה עותקים
 4. בקשה להתנגדות לביצוע תובענה (תביעה על סכום קצוב) יש להגיש את מסמכי פתיחת התיק בארבעה עותקים. אם החייב מבקש להשאיר ברשותו עותק מהבקשה, נדרש עותק נוסף.
 5. חייב המיוצג ע"י עורך דין נדרש להעביר עותק מבקשתו לזוכה.

 

 

להלן רשימת הבקשות - לחצו על הבקשה למעבר לפרטים נוספים:

 

 

 

 

 הגשת ערר בתיקי כביש אגרה 

 

לפרטים והסבר על נוהל הגשת ערר לועדת ערר בתיקי כבישי אגרה לחצו כאן

 

  

 

 

בקשה לאיחוד תיקים 3%

  

בקשת חייב לפתיחתו של תיק המאחד בתוכו את כל תיקיו דרכו יתנהלו כל ההליכים ואליו יתנקזו כל הבקשות שיוגשו ובנוסף בקשה לשלם מידי חודש 3% מסה"כ החובות

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 222

טופס 568

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 73 + תמצית הבקשה

 1. צילום תעודת זהות וספח
 2. אישור על הפקדת עירבון בגובה 3% מסה"כ החובות
 3. את הבקשה יש להגיש במספר עותקים כמספר הזוכים

 

בלשכה שבה מתנהלים מרבית תיקיו של החייב

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול הגבלות

  

בקשת החייב לביטול ההגבלות שהוטלו עליו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 311

 1. צילום תעודת זהות וספח
 2. קבלה על תשלום ראשון בגובה התשלום החודשי המוצע על ידו ולא פחות מ 150 ₪

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

 

בקשה לביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים

  

בקשת החייב לביטול ההגבלות שהוטלו עליו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 222

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 116

 1. צילום תעודת זהות וספח

 

 

בלשכה בה מנוהל התיק התיק הפרטני ממנו יוצאת ההכרזה או תיק האיחוד

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול פינוי

 

בקשת החייב לבטל את צו הפינוי מהנכס שהוטל נגדו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 62

 1. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

 

בקשת חייב לבטל את עיכוב היציאה מהארץ שהוטל נגדו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 62

 

דף הנחיות לבקשת ביטול עיכוב יציאה מהארץ

צילום תעודת זהות

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

 

יישום ביטול עיכוב יציאה מן הארץ עפ"י החלטת בימ"ש

 

דגשים

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

 1. החלטת בית המשפט חתומה בחותמות נאמן למקור.
 2. אישור על הפקדת ערבויות מבימ"ש ו/או ביטול עיכוב יציאה שניתן מבימ"ש.

בלשכה בה מתנהל אחד התיקים שכנגד החייב

 

 

זיהוי ערבים עבור ביטול עיכוב יציאה עפ"י החלטת רשם

 

דגשים

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

 1. לוודא עם מוקד השירות (בטלפון 35592*) כי עיכוב יציאה נגד הערבים נרשם ברשב"ג.
 2. על הערבים להצטייד בת"ז או כל תעודה ממשלתית הכוללת תמונה ברורה.

בלשכה בה מתנהל התיק

 

 

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול עיקול חשבון עו"ש

 

בקשת חייב לביטול עיקול על חשבון העובר ושב של החייב

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

יש לציין במקום המיועד את פרטי חשבון הבנק: שם הבנק ומספרו, שם הסניף ומספרו, כתובת הסניף, מספר חשבון בנק

 1. דפי חשבון של 3 חודשים אחרונים
 2. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול עיקול מיטלטלין/הוצאת מיטלטלין

 

בקשת חייב לביטול עיקול מיטלטלין או הוצאת מיטלטלין

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 62

 1. במידה והבקשה מסתמכת על החלטת בית משפט יש לצרף את החלטת בית המשפט המקורית
 2. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול עיקול משכורת

 

בקשת החייב לביטול העיקול על משכורתו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 62 בציון פרטי המעסיק                                    

 1. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות
 2. לביטול הליך על סמך החלטת בית המשפט- נדרשת המצאת החלטה מקורית של בית משפט

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לביטול עיקול רכב

 

בקשת חייב לביטול עיקול רכב שהוטל נגדו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 62

 1. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

 

בקשה לדחיית הצגת מסמכים

 

בקשת חייב לדחיית המועד להצגת המסמכים כפי שדרש רשם ההוצאה לפועל

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 211

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 988

 1. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

 חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

  

בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

  

בקשת חייב להארכת מועד הגשת ההתנגדות תוך נימוק הסיבות לאיחור הגשת ההתנגדות

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 218

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 135

 1. תצהיר לאימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה
 2. מסמכים התומכים בהתנגדות
 3. צילום תעודת זהות
 4. מסמכי הבקשה לביצוע
 5. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע תובענה

 

בקשת חייב להארכת מועד הגשת ההתנגדות תוך נימוק הסיבות לאיחור הגשת ההתנגדות

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 218

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 136

 1. תצהיר לאימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה
 2. מסמכי הבקשה לביצוע
 3. מסמכים תומכים בהתנגדות
 4. צילום תעודת זהות
 5. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים

בכל לשכת הוצאה לפועל

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

 בקשה להפטר מחובות לחייב המוגבל באמצעים

 

מסלול ההפטר הוא הליך במערכת ההוצאה לפועל שבסופו מחליט רשם ההוצאה לפועל – הגורם השיפוטי בהוצאה לפועל, באם לתת לחייב, שעמד בתנאי החוק, הפטר מלא מחובותיו. המסלול מתחיל בהגשת בקשת הפטר על ידי החייב ללשכת הפטר במערכת ההוצאה לפועל.

לחצו כאן למעבר לאגרת המידע המפרטת את התנאים למסלול הפטר, דגשים להגשת הבקשה ורשימת לשכות מסלול ההפטר.

  

 

 חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה להצגת מסמכים בעקבות החלטת רשם

 

הצגת מסמכים בהתאם להחלטת רשם

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 211

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 988 תוך פירוט לאיזה צורך מוגשים המסמכים

 1. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה להקטנת חוב

  

בקשת חייב להקטנת החוב בעקבות תשלום פרטי או הסדר כלשהו שנערך מול הזוכה

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 220

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 102

 

יש לציין את סכום ההקטנה, תאריך וסיבת ההקטנה

 1. אסמכתאות המעידות על ביצוע התשלום
 2. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות 

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה להתנגדות לביצוע שטר

 

בקשה המוגשת ע"י החייב במקרים בהם טוען החייב כי הינו מתנגד לקיום החיוב או לחלק ממנו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 218

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 105 תוך ציון סכום ההתנגדות

 1. תצהיר לאימות העובדות
 2. מסמכים התומכים בהתנגדות
 3. צילום תעודת זהות
 4. מסמכי הבקשה לביצוע
 5. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים
 6.  את הבקשה יש להגיש בשלושה עותקים

בלשכה שבה נפתח התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה להתנגדות לביצוע תובענה

 

בקשה המוגשת ע"י החייב במקרים בהם טוען החייב כי הינו מתנגד לקיום החיוב או לחלק ממנו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 218 

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 106

 1. תצהיר לאימות העובדות
 2. מסמכי הבקשה לביצוע
 3. מסמכים תומכים בהתנגדות
 4. צילום תעודת זהות
 5. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים
 6. את הבקשה יש להגיש בארבעה עותקים

בכל לשכת הוצאה לפועל

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לזיהוי והחתמת ערבים 

 

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

 

 1. אם זאת בקשה ראשונה בתיק יש לצרף צילום ת.ז /דרכון מעודכן
 2. על ערבים להיות ללא תיק בהוצל"פ

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

בקשה לחקירת יכולת

 

בקשת חייב לזמנו לחקירת יכולת כלכלית בפני רשם ההוצאה לפועל

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 212

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 159

 1. צילום תעודת זהות וספח
 2. קבלה על תשלום ראשון בגובה התשלום החודשי המוצע על ידו ולא פחות מ 150 ₪

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לטענת פרעתי

 

בקשת חייב הטוען כי שילם את החוב

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 218

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 119

 1. בקשה מנומקת בכתב
 2. מסמכים התומכים בבקשת החייב, אם ישנם כאלה.
 3. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות
 4. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

 

בקשה ליישום החלטת בית משפט מחוזי בנושא פשיטת רגל

 

 

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

 

 1. צו בית המשפט המחוזי (מקור או נאמן למקור)
 2. יש להצטייד בתעודה מזהה

בלשכה בה מנוהל התיק (במקרה של מספר תיקים - בכל לשכה בה מנוהל תיק)

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לפתיחת תיק איחוד מוגבל באמצעים

  

בקשת חייב לפתיחתו של תיק המאחד בתוכו את כל תיקיו דרכו יתנהלו כל ההליכים ואליו יתנקזו כל הבקשות שיוגשו ובנוסף בקשה להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 222

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 116

 1. צילום תעודת זהות וספח
 2. קבלה על תשלום ראשון בגובה התשלום החודשי המוצע על ידו ולא פחות מ 150 ₪

 

בלשכה שבה מתנהלים מרבית תיקיו של החייב

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לסגירת תיק

 

בקשת חייב לסגירת תיק המתנהל נגדו

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 231

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 71 תוך ציון הסיבות לבקשה

 1. במידה והבקשה מסתמכת על החלטת בית משפט יש לצרף את החלטת בית המשפט המקורית
 2. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

בקשה לעיכוב הליכים

 

בקשת חייב לעיכוב הליכים בגין הליך שננקט נגדו או בקשה לעיכוב הליכים עתידי

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 61

 1. בקשה לעיכוב הליכים ע"ס החלטת בית משפט - יש לצרף החלטה מקורית /חותמת מקורית "נאמן למקור".
 2. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

   

 

בקשה לעיכוב פינוי

 

בקשת חייב לעכב את הליך פינויו מהנכס

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 214

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 61

 1. לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

בקשה לשינוי הסדר תשלומים

  

בקשה לשינוי צו התשלומים בתיק

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 222

עליך לסמן ב-X את בקשה מספר 50

 1. צילום תעודת זהות וספח
 2. קבלה על תשלום ראשון בגובה התשלום החודשי המוצע על ידו ולא פחות מ 150 ₪

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

הגשת תגובה להחלטה

 

תגובה/התייחסות החייב להחלטת הרשם

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

טופס 211

עליך לסמן ב-X  את בקשה מספר 988 בציון מספר החלטת הרשם

 1. בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

בלשכה שבה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

 

התייצבות לביטול הגבלות במסגרת ימי ההתראה לפני כניסת ההגבלות לתוקף

 

לאחר מסירת ההודעה על ההגבלות שהוטלו כנגד החייב, עומדים לרשותו 45 ימים לטעון טענותיו או לשלם בטרם יכנסו לתוקפן

 

טפסים נדרשים

מספר הבקשה ודגשים  למילוי טפסי הבקשה

מסמכים שעליך לצרף לבקשה

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

שאלון 529

 

 1. צילום תעודת זהות

בכל לשכת הוצאה לפועל

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

 

התייצבות חייב עם חזרתו ארצה וביטול ערבים

 

דגשים

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

 1. ת"ז או כל תעודה ממשלתית הכוללת תמונה ברורה.

בלשכה בה מתנהל אחד התיקים שכנגד החייב

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑

 

יישום החלטת רשם לביטול או עיכוב הליך

 

דגשים

היכן ניתן להגיש את הבקשה ?

 1. במידה והעיכוב/ביטול מותנה בתשלום, יש להגיע למדור רק לאחר תשלום לתיק.

בלשכה בה מתנהל התיק

 

חזרה לרשימת הבקשות לחצו כאן ↑