הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

פניות הציבור

 

חטיבת שירות הלקוחות ברשות האכיפה והגבייה אמונה על מענה לפניות של לקוחותיה. היחידה עוסקת, בין היתר, בבחינה והיענות לפניות של לקוחות הרשות במטרה לספק מענה או פתרון לנושא שהעלה הלקוח. 

הטיפול בפניות נעשה באחריות, על פי שיקול דעת ענייני ומקצועי ובהתאם לנהלים. הטיפול בפניות הציבור משמש גם ככלי לאיתור ליקויים ומחדלים בתהליכי העבודה השוטפים הקיימים במערכת. במידה ונמצאו ליקויים, ממליצה היחידה על תיקונים לכלל הלשכות בארץ.

 

כיצד ניתן לפנות אלינו?

 

* באמצעות הטופס המקוון בטופס הנ"ל

* באמצעות הדואר לכתובת: ת.ד. 34235 ירושלים מיקוד: 9134102

* באמצעות הפקס שמספרו: 02-5084130   

 

 

 

תלונות על רשם הוצאה לפועל (רשם המופיע ברשימה בקובץ הנ"ל)

 

יש לפנות לשופט (בדימוס) שמואל חמדני – האחראי על בירור תלונות על רשמים. את התלונות יש להגיש בכתב על גבי הטופס המצורף  למען  הבא: 

רשות האכיפה והגבייה, רח' ירמיהו 37, בניין א', ת.ד 34235 מיקוד 9134102 ירושלים

פקס: 02-5084126

 

 

פניות למרכז לגביית קנסות

 

המרכז מטפל בבבקשות בנושא תשלומי קנסות אגרות והוצאות בתי המשפט וכן קנסות תעבורה. 

GviyaMgk@eca.gov.il

המרכז לגביית קנסות אינו מטפל בדוחות חניה עירוניים.

 

 

 

מוקד שירות נגיש עבור אנשים עם מוגבלות שמיעה או דיבור

מוקד השירות הנגיש הנו שירות בלעדי לאנשים עם מוגבלות. השירות המאפשר לאנשים עם מוגבלות בשמיעה ו/או בדיבור לפנות לרשות האכיפה והגביה באמצעות שליחת פנייה כתובה בדוא"ל. הפניות תעננה תוך יום עסקים. המידע המבוקש יסופק רק בצירוף פרטי הזדהות מלאים (שם, ת.ז. ומספר תיק).

 

את הפניות יש לשלוח לדוא"ל moked@eca.gov.il

 

 

 

 פניות על פי חוק חופש המידע

 

 

בהתאם לחוק חופש המידע (1998) רשאי כל אזרח או תושב ישראלי לקבל כל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב).  

קבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע כרוכה באגרת בקשה לקבלת מידע שהיא אגרת חובה לתחילת הטיפול בסך של 20 ש"ח.  

  

 יתכן וטיפול בהפקת המידע יצריך אגרה נוספת שתחושב על פי העבודה בפועל, גובה אגרה זו יימסר למבקש המידע  טרם תחילת הטיפול. 

באמצעות אתר זה תוכלו לשלם את האגרות הנחוצות לקבלת מידע מרשות האכיפה והגביה 

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לדואל הנ"ל.

 

על מבקש המידע לשלם אגרת בקשה עם הגשת הבקשה לחופש מידע, למעט אם המידע המבוקש הינו מידע אודות עצמו (אז באפשרותו לפנות אל מוקד המידע הארצי או ללשכת ההוצל"פ ללא תשלום) כמו כן על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע בסכום הקבוע בתקנות.

 

התשלום באמצעות שרת התשלומים הנו עבור בקשות על פי חוק חופש המידע בלבד לא ניתן לבצע באמצעות שרת תשלומים תשלומים אחרים כגון חובות להוצל"פ או למרכז לגביית קנסות שימת לבכם שלא ניתן לקבל מידע אישי (גם לפי חוק חופש המידע) על אדם אחר בשל ההגנה על הפרטיות.

   

 

בירור לבדיקת צו עיכוב יציאה מן הארץ

שעות הפעילות של משטרת הגבולות הן ימים א-ה, שעות 08:00-16:30

יש לחייג אל מספר טלפון שמספרו:3450* להמתין למענה אנושי ,לאחר מספר שאלות מזהות תינתן התשובה האם קיים נגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ.

 

פניות לסיוע המשפטי במשרד המשפטים

יש לפנות לכתובת: www.justice.gov.il/mojheb/siuamishpati 

 

החזר אגרת רישוי בגין תפיסת רכב

לידיעתך, במידה ונתפס רכבך במסגרת הליכי הוצאה לפועל והוחזק לתקופה העולה על 30 ימים, ניתן לברר זכויותך להחזר אגרת רישוי באתר משרד הרישוי

 

 

דו"חות סיכום תלונות הציבור :