הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

טפסים

 

הוראות בדבר הטיפול בסוגי עניינים בימי הפגרה
הנחיות        הנחיות לקבלת אישור של בעל תפקיד
הנחיות להגשת בקשת חייב לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ(סעד 62) 
הנחיות ביצוע המצאת מסמכים מישראל לחול
  הנחיות הגשת בקשה לביטול עיקול חשבון עו"ש
הנחיות לתשלום חוב באמצעות העברה בנקאית
הנחיות להגשת בקשת חייב לשינוי צו תשלומים/ חקירת יכולת
הנחיות להגשת התנגדות לביצוע שטר/המחאה/תובענה
הנחיות להגשת בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים
דף הסבר לערב
דף הסבר לערב מתורגם לערבית
דף הסבר לערב מתורגם לרוסית
   הנחיות לזוכה / ב"כ זוכה - תיק פסק דין לפינוי מושכר
שונות ייפוי כוח כללי- הוצאה לפועל
כתב ערבות
טופס התחייבות חייב
   טופס 842- בקשת צד ג'
טופס 846- תגובה / הודעה
טופס בקשה למימוש כספים אצל הנהלת בתי המשפט
תצהירים תצהיר מוסר
      תצהיר- מיועד להגשה במרכז לגביית קנסות בלבד
  טופס 270 - הצהרת חייב במסגרת צו הבאה
  טופס 271- כתב ויתור על סודיות- נספח להצהרת חייב במסגרת צו הבאה
פתיחת תיקים   רשימת קודים של בתי משפט וערכאות שיפוטיות
   טופס 801- בקשה לביצוע שטר   
טופס 802- בקשה לביצוע פסק דין כספי בלבד
  טופס 803- בקשה לביצוע פסק דין
   טופס 804- בקשה לביצוע פסק דין בענייני מזונות
   הצהרת זוכה בתיק מזונות
   טופס 805- בקשה למימוש
   טופס 806- נתוני חישוב לקרן
   טופס 807- דף קרן לתיקי מזונות
   טופס 810 בקשה לביצוע פס"ד לפינוי מושכר
  הגבלת אחריות באימות פרטי החייב בפתיחת תיק
  התחייבות זוכה לדיווח קבלת תשלום פרטי
  התחייבות זוכה לדיווח קבלת סכום קרן הלנה
  נספח לפתיחת תיק כאשר החייב אינו תושב הארץ
  טופס 528- שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר
טופס 868- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב
  טופס 19א- התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב
 בקשות חייב  טופס 21 (טופס 529) – שאלון וכתב ויתור על סודיות
   טופס 568- בקשת חייב לאיחוד תיקים( צרף שאלון טופס 21)
   טופס 839- בקשת חייב 1-(לצו חיוב בתשלומים צרף טופס 21)
   טופס 840- בקשת חייב 2-(להכרזה על חייב מוגבל צרף טופס 21)
   טופס 840- בקשת חייב 2- בקשה לביטול עיקול חשבון עובר ושב
טופס 869- התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)
 בקשות זוכה  טופס 841- בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
  רשימת גופים הזכאים לתשלום עבור עיקולי צד ג' 
  בקשה לעיקול כספי זוכה
טופס 843- בקשות זוכה לפעילות כספיות
טופס 844- בקשת זוכה 1
טופס 845- בקשת זוכה 2
טופס 847- בקשת זוכה 3
גורמי מידע מאושרים עפ"י תקנות (נספח לבקשת זוכה 3)
בקשת זוכה 4
  טופס בקשת זוכה למימוש כספים
  בקשה למימוש עיקול כספי חשבון עו"ש
טופס 988- טופס בקשה כללית עבור כונס נכסים
בקשה לעיקול מקרקעין- הערת אזהרה
בקשה להוספת או עדכון עורך דין במערכת ההוצל"פ
תקנה 15(א1) - הבהרה לעניין תיקי מזונות

 

 

 

 

טפסי הגשה למערכת כלים שלובים – להגשה רק בתיקים מוסבים

 

טופס 200- בקשה לביצוע- כביש אגרה

טופס 201- בקשה לביצוע משכון

טופס 202- בקשה לביצוע עפ"י פקודת המיסים

טופס 203- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

טופס 204- בקשה למימוש נכסים בהוראת המשקם

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

טופס 206- בקשה לביצוע פס"ד כספי

טופס 207- בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי

טופס 208- מזונות תקופתיים

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

טופס 210- נתוני חישוב קרן

טופס 211- בקשות כלליות 1

טופס 212- בקשות כלליות 2

טופס 213- בקשה למסירת מידע

טופס 214- בקשה לעיכוב/ ביטול/ חידוש הליכים/ סגירת תיק

טופס 215- בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים

טופס 216- בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 1

טופס 217- בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2

טופס 218- התנגדות / פרעתי

טופס 219- בקשה לעדכון פרטי גורם

טופס 220- בקשות כספיות

טופס 222- צו תשלומים/ חייב מוגבל/ איחוד תיקים

טופס 223- טופס הוספת גורם בתיק

טופס 224- בקשה למינוי כונס/ת נכסים

טופס 225- דו"ח כונס/ת ראשוני- הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי

טופס 226- דו"ח כונס/ת ביניים

טופס 227- בקשה לאישור מכר

טופס 228- דו"ח כונס/ת כספי

טופס 229- דו"ח כונס/ת סופי- סיכום פעילות הכונס/ת

טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג'

טופס הרשאה לחיוב חשבון (אמצעי תשלום לעו"ד)

טבלת ההמרה של קודי הבקשה בטפסים החדשים (כלים שלובים)