הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

טפסים

 

שאלונים טופס 21 (טופס 529) – שאלון חייב וכתב ויתור על סודיות
  טופס 528 - שאלון והנחיות זוכה מסלול מקוצר
הנחיות        הנחיות לתשלום חוב באמצעות העברה בנקאית
  דף הסבר לערב
  דף הסבר לערב מתורגם לערבית

 

דף הסבר לערב מתורגם לרוסית

 

איגרת מידע ל"חייב מוגבל באמצעים" במסלול הפטר

 

איגרת מידע לנושים וזוכים במסלול הפטר

 

הנחיות לבקשת ביטול עיכוב יציאה מהארץ
שונות בקשה להקמה או עדכון עורך דין במערכת ההוצל"פ
  ייפוי כוח כללי- הוצאה לפועל
  כתב ערבות
  טבלאות ריביות (על פיהם מחושבים החובות בהוצאה לפועל)
תצהירים תצהיר
  תצהיר מוסר
הנחיות לפתיחת תיקים  רשימת קודים של בתי משפט וערכאות שיפוטיות
  הגבלת אחריות באימות פרטי החייב בפתיחת תיק
  התחייבות זוכה לדיווח קבלת תשלום פרטי
  התחייבות זוכה לדיווח קבלת סכום קרן הלנה
  נספח לפתיחת תיק על פי מספר דרכון
  התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב
   התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב בשפה הערבית
נספחי בקשות זוכה רשימת גופים הזכאים לתשלום עבור עיקולי צד ג' 
  גורמי מידע מאושרים עפ"י תקנות (נספח לבקשת זוכה 3)
נספחי מזונות

טבלת פירוט דמי מזונות שוטפים

 

טבלת פירוט הוצאות

 

טופס הרשאה לחיוב חשבון

 

נספח מלווה להרשאה לחיוב חשבון

בקשה לפריסת חוב - מזונות ביטוח לאומי

 

   

טפסי הגשה להוצאה לפועל
פתיחת תיקים והגשת בקשות

 

דגשים למילוי טפסים

דגשים למילוי טפסי פתיחת תיקים

 

דגשים למילוי טפסי זוכים

טבלת המרה

טבלת ההמרה של קודי הבקשה בטפסים החדשים (כלים שלובים)

הרשאה לחיוב חשבון

טופס הרשאה לחיוב חשבון (אמצעי תשלום לעו"ד)

טופס הרשאה לחיוב חשבון לחייב (אמצעי תשלום לחייב בתיק)

 

נספח מלווה להרשאה לחיוב חשבון

טפסים לפתיחת תיקים

טופס 200- בקשה לביצוע- כביש אגרה

טופס 201- בקשה לביצוע משכון

טופס 202- בקשה לביצוע עפ"י פקודת המיסים

טופס 203- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

טופס 206- בקשה לביצוע פס"ד כספי

טופס 207- בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי

טופס 208- מזונות תקופתיים

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

טופס 210- נתוני חישוב קרן

 

טופס 528- שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר

טפסי הגשת בקשות

טופס 211- בקשות כלליות 1 (העברת תיק ללשכה או למסלול/ מתן תוקף)

טופס 212- בקשות כלליות 2 (דחייה או ביטול דיון/ זימון צד ג'/ זימון חייב)

טופס 231- בקשות כלליות 3 (סגירת תיק/ החייאת תיק/ הטלת הגבלות)

טופס 213- בקשה למסירת מידע

טופס 214- בקשה לעיכוב/ ביטול/ חידוש הליכים

טופס 215- בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים 1 - (רכב/ מיטלטלין/ מקרקעין/ פינוי)

טופס 216- בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 1 - (עיקול צד ג'/ מימוש/ מתחדש/ עיקול כספי זוכה-מימוש)

טופס 217- בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2 - (צו מאסר/ הבאה/ עיכוב יציאה/ אזהרה חוזרת/ אזהרה אישית)

טופס 218- התנגדות / פרעתי

טופס 219- עדכון פרטי חייב או זוכה/ שינוי ייצוג

טופס 220- בקשות כספיות (הקטנה/ הגדלה/ הוספה/ חילוט-החזר ערבון/ עיכוב-שינוי ביטול עיכוב כספים)

טופס 222- צו תשלומים/ חייב מוגבל/ איחוד תיקים/ צירוף תיק לאיחוד/ ביטול איחוד תיקים

טופס 223- טופס הוספת גורם בתיק (זוכה/ חייב/ כונס נכסים/ בא כח זוכה-חייב/ צד ג'/ בא כח צד ג')

טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג'

טופס 333 והנחיות לבקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם

טופס 568- בקשה לאיחוד תיקים

טופס 55- בקשה לצו הפטר

 

טופס 10 (10יג) - התנגדות למתן צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים

טפסים להגשה בתיקי כינוס נכסים

טופס 224- בקשה למינוי כונס/ת נכסים

טופס 225- דו"ח כונס/ת ראשוני- הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי

טופס 226- דו"ח כונס/ת ביניים

טופס 227- בקשה לאישור מכר

טופס 228- דו"ח כונס/ת כספי

טופס 229- דו"ח כונס/ת סופי- סיכום פעילות הכונס/ת

 

טופס 232- (988) בקשה כללית כינוס

 

 

טפסים לפניה למרכז לגביית קנסות

 

הגשת בקשות

 בקשה להסדר חוב - דף הסבר וטופס

 

 בקשה לעיון חוזר - דף הסבר וטופס

 

 בקשה להשגה - דף הסבר וטופס

טפסי בקשות בנושא הגבלות

 טופס תצהיר לבקשת חייב

 

 בקשה לדחיית מועד תשלום חוב: פריסת חוב או הפחתת תוספת פיגורים

 

 בקשה לביטול הגבלה