הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

טפסים

 

שאלונים טופס 21 (טופס 529) – שאלון וכתב ויתור על סודיות
  טופס 528- שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר
הנחיות        הנחיות לתשלום חוב באמצעות העברה בנקאית
דף הסבר לערב
דף הסבר לערב מתורגם לערבית

 

דף הסבר לערב מתורגם לרוסית
שונות ייפוי כוח כללי- הוצאה לפועל
  כתב ערבות
תצהירים תצהיר
  תצהיר מוסר
הנחיות לפתיחת תיקים  רשימת קודים של בתי משפט וערכאות שיפוטיות
  הגבלת אחריות באימות פרטי החייב בפתיחת תיק
  התחייבות זוכה לדיווח קבלת תשלום פרטי
  התחייבות זוכה לדיווח קבלת סכום קרן הלנה
  נספח לפתיחת תיק על פי מספר דרכון
נספחי בקשות זוכה רשימת גופים הזכאים לתשלום עבור עיקולי צד ג' 
גורמי מידע מאושרים עפ"י תקנות (נספח לבקשת זוכה 3)
  בקשה להקמה או עדכון עורך דין במערכת ההוצל"פ
בקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם
 

   

טפסי הגשה למערכת כלים שלובים

 

דגשים למילוי טפסים

דגשים למילוי טפסי פתיחת תיקים

 

דגשים למילוי טפסי זוכים

טבלת המרה

טבלת ההמרה של קודי הבקשה בטפסים החדשים (כלים שלובים)

הרשאה לחיוב חשבון

טופס הרשאה לחיוב חשבון (אמצעי תשלום לעו"ד)

טפסי הגשה

טופס 200- בקשה לביצוע- כביש אגרה

טופס 201- בקשה לביצוע משכון

טופס 202- בקשה לביצוע עפ"י פקודת המיסים

טופס 203- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

טופס 206- בקשה לביצוע פס"ד כספי

טופס 207- בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי

טופס 208- מזונות תקופתיים

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

טופס 210- נתוני חישוב קרן

טופס 211- בקשות כלליות 1

טופס 212- בקשות כלליות 2

טופס 231- בקשות כלליות 3

טופס 213- בקשה למסירת מידע

טופס 214- בקשה לעיכוב/ ביטול/ חידוש הליכים

טופס 215- בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים

טופס 216- בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 1

טופס 217- בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2

טופס 218- התנגדות / פרעתי

טופס 219- בקשה לעדכון פרטי גורם

טופס 220- בקשת זוכה- כספי

טופס 222- צו תשלומים/ חייב מוגבל/ איחוד תיקים

טופס 223- טופס הוספת גורם בתיק

טופס 224- בקשה למינוי כונס/ת נכסים

טופס 225- דו"ח כונס/ת ראשוני- הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי

טופס 226- דו"ח כונס/ת ביניים

טופס 227- בקשה לאישור מכר

טופס 228- דו"ח כונס/ת כספי

טופס 229- דו"ח כונס/ת סופי- סיכום פעילות הכונס/ת

טופס 232- (988) בקשה כללית כינוס

טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג'

 

טפסים לפניה למרכז לגביית קנסות

 

הגשת בקשות

 בקשה להסדר חוב-דף הסבר וטופס

 בקשה לעיון חוזר- דף הסבר וטופס

 בקשה להשגה- דף הסבר וטופס

טפסי בקשות בנושא הגבלות

 טופס תצהיר לבקשת חייב

 בקשה לדחיית מועד תשלום חוב. פריסת חוב או הפחתת תוספת פיגורים

 בקשה לביטול הגבלה