הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

לשכת המסלול המקוצר

 

1.       כללי:

 

ב-16 למאי 2009, נכנס לתוקפו שינוי 29 לחוק ההוצאה לפועל שהביא לשינוי משמעותי בהתנהלות ההוצאה לפועל, כאשר בין היתר הוקמה יחידת המסלול המקוצר .

 

 

2.       מהו המסלול המקוצר:

 

ככלל, ההוצאה לפועל היא גוף פסיבי שלא פועל בעצמו, אלא מופעל על ידי הצדדים בתיק.
זוכה המבקש לפעול בתיק נדרש להגיש בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל ובד"כ אף נדרש לשלם אגרה נוספת מעבר לפתיחת התיק, לשם הביצוע.
מנגד, חייב המבקש להגיע להסדר חוב, נדרש להגיש בקשה לחקירת יכולת ומסמכים רבים לשם הוכחת יכולתו.


לעומת זאת יחידת המסלול המקוצר היא:


• יחידה שעיקרה גבייה אקטיבית של חובות בתיקים מסוג שטרות, פסקי דין כספיים ותביעות בסכום קצוב , בהם לחייב אין תיק איחוד ,לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים (המקביל בהוצאה לפועל לפושט רגל) ושסך חובותיו בהוצאה לפועל לא עולה על 100,000 ₪.


• גובה החוב המקסימאלי בהם מטפל המסלול המקוצר הוא עד 10,000 ₪,כאשר הסכום כולל הפרשי ריבית והצמדה, משמע ניתן לגבות חובות שסכום הקרן וההצמדה עד סך של 10,000 ₪.


• מעורבות הזוכה מינימאלית, כאשר המסלול המקוצר מטפל בשלבי התיק. זוכה יידרש להתערב בתיק במצב בו החייב הגיש בקשות שונות הדורשות תגובת הזוכה, או במידה והזוכה מבקש להמשיך ולפעול בתיק בעצמו, במסגרת המסלול המקוצר.

 
• ההליכים בהם ניתן לנקוט במסלול זה מוגבלים לעיקול/מימוש כספים או זכויות הנמצאים בידי צד שלישי וכן לעיקול ותפיסת רכב. כמו כן יכול זוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב יציאת החייב מן הארץ במידה ויש ליסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו. הבקשה תוגש בצירוף תצהיר ובמידה ותאושר, עיכוב היציאה יהיה תקף לשנה.


• בידי המסלול המקוצר גישה מלאה למאגרי המידע השונים שנותן החוק כפי המופיע בנספחים למסמך זה.


• משך הזמן לטיפול בתיק הינו שמונה חודשים מרגע שנודע לחייב על התיק (נמסרה לו אזהרה), אולם ניתן להאריך חיי תיק במסלול המקוצר במידה ויש הסדר תשלומים עם החייב או במצב בו נמצאו כספים או נכסים שעדיין לא ננקטו הליכים לגביהם.


• המסלול המקוצר לא נוקט בהליכים כנגד חייב טרם יצירת קשר עימו, הן באופן אישי, או טלפונית . כלומר העדיפות הראשונה היא להגיע להסדר תשלומים עם החייב ללא צורך לנקוט נגדו בהליכים. 

 

 3.  מדוע המסלול המקוצר הוקם:

 

א) המסלול המקוצר הוקם לאור הבנה כי יש צורך בסיוע לצדדים בתיק בניהול התיק באופן קצר בזמן, ללא בירוקרטיה ובעיקר תוך שמירת החוב קרוב ככל האפשר לקרן, מבלי שיתווספו לו הוצאות רבות שמנפחות את החוב, לעיתים אף מעבר לקרן. משום כך , למעשה לא זכאים זוכים לקבל שכר טרחת בתיקי שטרות/שיקים ופסקי דין. בתיקים מסוג תביעה בסכום קצוב (תובענות) רשאי זוכה לקבל שכר טרחה עבור 20 תיקים בלבד. וזאת משום שכל התנהלות הגבייה בתיק נעשית על ידי מזכירות המסלול המקוצר. למעשה אין הכרח בניהול תיק על ידי עורכי דין, משום שמזכירות המסלול המקוצר אחראית לטיפול בתיק משלב פתיחתו דרך ביצוע מסירת האזהרה, דרך  בנקיטת הליכים ,בהעברת כספים שהתקבלו לזוכה ובסופו של דבר, בסגירת התיק.
מנגד מתאפשר לזוכה להגיע להסדר עם החייב ולקבל ממנו כספים, כל שהוא נדרש לעשות זה להודיע לנו.
 
ב) סיבה נוספת להקמת המסלול המקוצר היא ההבנה שזוכים שאינם מיוצגים מתקשים להניע הליכים בתיק, הן מתוך חוסר הבנה של הכלים השונים העומדים בפניהם והן בשל הקושי שלהם להגיע בכל פעם ללשכה, כאשר הם נדרשים להגיש בקשות שונות להליכים, להגיע לשם תשלום הליכים הנדרשים אישור רשם וכן בשל הצורך להתעדכן תדירות במצב התיק.
אותם זוכים "הרימו ידיים" בשלב מסוים והעדיפו לוותר על חובם ,כדי להימנע מהצורך התכוף בטיפול בתיק, בהגשת בקשות ובהוצאות הכספיות לשם ניהול התיק.
כאמור, המסלול המקוצר הוא פיתרון עבור כל אותם זוכים שמבקשים שיפעלו בשבילם מבלי שיש צורך במעורבות שלהם, אלא כאשר זו נדרשת.
 
ג) בנוסף, זוכים מוסדיים מבקשים לגבות החובות ללא צורך בתשלום שכר טירחה לעורך דין המייצג בתיק או אחוזים מתוך הגבייה. כל שקל שמשלם החייב מגיע לחשבון הבנק שימציא הזוכה.
 
ד) אין חשש מיחסי ציבור בעייתיים בכך שיינקטו הליכים לא מידתיים כנגד חייבים כדוגמת מאסרים או הוצאת מיטלטלין מהבית . אמצעים אילו לא קיימים בארסנל המסלול המקוצר משום שנוכחנו לדעת כי ההוצאות על עיקול מיטלטלין גבוהות במקרים רבים, לאין שיעור, מההכנסות ממכירת המיטלטלין המשומשים של החייב.
 

 

 

4.  יתרונותיו של המסלול המקוצר:

 

זוכה: 

 • זוכה לא מיוצג לא יידרש להגיע אל לשכות ההוצאה לפועל (למעט לשם פתיחת תיק), להמתין בתור, לשלם אגרות נוספות עבור הליכים, וכן לא תהא לו אינטראקציה אישית עם החייב.

 • אגרת פתיחת התיק תממן את כל ההליכים הנדרשים לשם גביית החוב ,אף אם מדובר בהוצאות שיעלו על האגרה ששולמה, ותממן אף פנייה למאגרי מידע בהם מידע מלא על כתובתו של החייב, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו השוטפות.

 • הזוכה המוסדי- בין אם הוא מיוצג ע"י עורכי דין ובין אם לא, יוכל לעשות שימוש בשירותי המסלול המקוצר. במצב זה הזוכה המוסדי לא יידרש לנהל מעקבים אחר פעולות הגבייה שנקט עו"ד ועל אופן ניהול כספי האגרות שהמוסד משלם, משום שיידרש לשלם אגרה אחידה, שאמורה לממן את כל ההליכים לגורמי המידע בתיק.

 • יוכל לקבל על פי דרישה או מידי תקופה , דוחות על תיקים בהם נכנסו כספים.

 • איתור כספים נרחב ביחידות מקבילות

 חייב:     

 • כאמור, במקרים בהם יש ייצוג בתיק (כלומר לזוכה יש עו"ד), החייב לא יחויב בשכר טרחת עורך דין.

 •  האפשרות להגיע להסדרים במסלול המקוצר היא קלה, ואמורה להתאפשר באמצעות שיחת טלפון, אין חובה להמציא מסמכים. התשלום נעשה באמצעות שוברים ממוגנטים, כפי הנעשה גם במסלול הרגיל.

 • ההליכים שניתן לנקוט במסלול המקוצר הינם רק לגבי כספים ורכבים. לא יינקטו כנגד החייב בהליכי מאסר, עיקול מיטלטלין, הגבלות או יציאה מן הארץ.

 • כל עוד החייב ישלם את החוב בתקופה בה התיק מטופל במסלול המקוצר, החוב לתשלום יהיה מאוד קרוב לקרן, ללא הוצאות נוספות, למעט אגרת פתיחת התיק.

 


5.   אגרה בתיקים של המסלול המקוצר

 

ככלל, אגרת פתיחת תיק בהוצאה לפועל עומדת על 1% מהקרן בתיקי פס"ד ותובענות כשהמינימום הוא 116 ₪ או 1.25% בתיקי שטרות כשהמינימום הוא 187 ₪.

במסלול המקוצר יש תוספת של אגרה תפעולית בגובה 64 ₪ .

 

6.  אופן פתיחת תיק:

 

פתיחת תיק בהוצאה לפועל נעשית בקבלת קהל באחת מלשכות ההוצאה לפועל ע"פ בחירתו של הזוכה. לכתובות הלשכות ושעות פעילות קבלת קהל לחצו כאן. מומלץ לזמן תור לקבלת שירות בלשכה כדי לקצר את זמן ההמתנה.

 

על הזוכה המבקש לפתוח תיק במסלול המקוצר לציין ברובריקה בטופס הבקשה לביצוע, האם הוא מבקש לבחור במסלול הרגיל או במסלול המקוצר.

 

 

  

 


כדי לפתוח תיק בגין שיקים שחזרו - יש להשתמש בטופס 205- בקשה לביצוע שטר (להורדת הטופס לחצו כאן). 

כדי לפתוח תיק בגין פסק דין שלא שולם-יש להשתמש בטופס 206- בקשה לביצוע פסק דין  (להורדת הטופס לחצו כאן).

כדי לפתוח תיק בגין תביעה בסכום קצוב- יש להשתמש בטופס 203- בקשה לביצוע תביעה בסכום קצוב (להורדת הטופס לחצו כאן).

 

לפני פתיחת התיק ,תבוצע בדיקה האם החייב מוגבל באמצעים או שמתנהל נגדו תיק איחוד.

 

במידה והחייב אינו מוגבל באמצעים, אין לו תיק איחוד, ושגובה החובות בתיקים שמתנהלים נגדו בהוצאה לפועל לא גבוהים מ-10,000 ש"ח, ניתן לפתוח התיק במסלול המקוצר.

 

כמו כן יש לצרף שאלון ובו פרטים על החייב, ככל שיש לרבות כתובות נוספות, מספרי טלפון, מקום עבודה וכל מידע אחר. ראו השאלון בנספח ג' למסמך זה טופס 528 (להורדת הטופס לחצו כאן).

 

      על הזוכה להמציא שני עותקים של שאלון זוכה לתיק שנפתח במסלול המקוצר בו הוא מציין

פריטים על החייב, ככל שהוא יודע וכן חותם על הסכמה שהמזכירות המסלול המקוצר תטפל בתיק.

הזוכה יכול להסכים או לסרב לאפשר למסלול המקוצר להפחית מהפרשי ריבית והצמדה במהלך הסכם עם הזוכה.

  


 

7.    מסירת אזהרה בתיק:

 

כל תהליך איתור החייב במאגרי מידע והמצאת האזהרה לחייב , במידת הצורך אף במסירה אישית, באחריות המסלול המקוצר, ללא עלות נוספת מצד הזוכה.

 

8.    אמצעים נוספים העומדים לרשות המסלול המקוצר כדי להודיע לחייב על חובו

 

מעבר למשלוח האזהרה, לשכת המסלול המקוצר תנסה בשלב מאוחר יותר, ליצור קשר עם החייב באמצעים טכנולוגיים נוספים לרבות משלוח מסרונים (הודעות SMS). הודעות אילו יישלחו במידה והזוכה המציא טלפון נייח ונייד של החייב או שאיתרנו הטלפונים באמצעים העומדים לרשותנו.

 

 

9.   נקיטת הליכים כנגד חייב במסלול המקוצר

 

אופן נקיטת הליכים כנגד חייבים במסלול המקוצר תלויה בסוג החייב: פרטי,חברה,רשות מקומית/עירייה או חייב אחר.

עם פתיחת התיק, יבוצע אפיון של החייב כך שההליכים שיינקטו נגדו יתאמו את הנכסים שעשויים להיות לרשותו.

נקיטת ההליכים תתבצע מהקל אל הכבד, החל בעיקול רכב במשרד הרישוי, עיקול משכורת, חשבונות עו"ש וחסכונות, קופות גמל,כרטיסי אשראי וכספים בחברות ביטוח, כספי שכירות שמקבל החייב משוכרים וכל סכום כסף בר עיקול (למעט קצבאות ביטוח לאומי) וכן עיקולי רכב לרבות תפיסת רכב במקרים מסוימים.

בכל רגע נתון יכול חייב לעצור את ההליכים במידה ויגיע להסדר חוב בהתאם לטבלת התשלומים.

התשלומים בהוצאה לפועל מבוצעים באחד מארבע אפשרויות:

 • תשלום בשובר (הדרך הנפוצה)

 • תשלום בקופת ההוצאה לפועל, ניתן לשלם בכל לשכה בארץ

 • ישירות לזוכה

 • העברה בנקאית

 • בעתיד יתאפשר תשלום בכרטיס אשראי ותשלום מקוון בדואר  

 

10. קבלת קהל והגשת בקשות:

 

במסלול המקוצר לא מתקיימים דיונים ואין קבלת קהל. מידע יינתן במרכז המידע הטלפוני או בלשכות ההוצאה לפועל השונות.

בקשות שמבקשים הצדדים להגיש,יידרשו להגיש בלשכה בה נפתח התיק, כך גם בקשות הדורשות דיון (חקירת יכולת) או כאילו שעשוי להתקיים בהם דיון (בקשה בטענת פרעתי, התנגדות לביצוע שטר).

 

הבקשות יוקלדו וינותבו בהתאם להגדרה אוטומטית מראש, חלקם לרשם המקומי בלשכה בה נפתח התיק וחלקם לרשמים הייעודיים למסלול המקוצר.

 

11. מתי תיק יוצא מהמסלול המקוצר

 

אורך חיי תיק במסלול המקוצר הוא שמונה חודשים מהמצאת אזהרה לחייב, אולם כפי שצוין מעלה, ניתן להאריך תוקף זה בשלושה מקרים:

 

א)      אם החייב הגיע להסדר חוב שמספר התשלומים שלו חורגים משמונת החודשים.

ב)      אם כנגד החייב עוקלו נכסים שעדיין לא מומשו.

ג)      אם נמצא כי יש נכסים או כספים של החייב שעדיין לא פעלו לממשם.

 

במידה ולא זה המצב, באחריות המסלול המקוצר לפעול לשם משלוח הודעה מובנית לזוכה בו תודיע לו כי תמו שמונת החודשים ועליו להודיע ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק אם ברצונו להפנות התיק למסלול הרגיל.

באם לא יודיע והוא זוכה פרטי (לא חברה/עמותה/עירייה וכו') התיק יעבור אוטומטית למסלול הרגיל. באם הזוכה אינו פרטי, התיק יעבור אוטומטית לגניזה.

 

ישנם מקרים נוספים בהם תיק ייצא מהמסלול המקוצר:

 • במידה והחייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים

 • במידה והחייב הגיש התנגדות לביצוע שטר/תובענה

 • במידה ונפתח לחייב תיק איחוד (יזום)

 • במידה ורשם ההוצאה לפועל קבע כי אין תועלת בהמשך התנהלות התיק במסגרת המסלול המקוצר  

 

 12באילו מקרים ניתן לפתוח תיק:

 

כאשר יש פס"ד שניתן על ידי בית משפט מוסמך, כאשר יש שיק/שטר חוב או כאשר יש תביעה בסכום קצוב כפי שקובע חוק ההוצאה לפועל. 

 

לגבי חשבוניות או כרטסת-

רק באם יש חתימה של החייב על חוזה, החשבונית או מסמך נלווה, ניתן יהיה לפתוח תיק מסוג תובענות (תביעה בסכום קצוב)

באם יש חתימה, נדרש:

30 יום לפני פתיחת התיק לשלוח לחייב התראה בנוסח שמצורף בדואר רשום ולשמור עותק מההתראה ומהאישור משלוח בדואר רשום

 

במידה ולא הוסדר החוב, לאחר 30 יום ,ייפתח תיק הוצאה לפועל ואליו יצורף:

 • טופס פתיחת תיק תובענה- טופס 203, בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (להורדת הטופס לחצו כאן)

 • כתב תביעה (ניתן להוריד נוסח מאתרי אינטרנט שונים)

 • נוסח ההתראה שהועברה לחייב

 • עותק הדואר הרשום שנשלח לחייב

 • הראייה בכתב המוכיחה את חובו של חייב  

 • שאלון זוכה ובו פרטים על החייב- טופס 528 באתר רשות האכיפה והגבייה (להורדת הטופס לחצו כאן)

 

 

13כמה זמן ניתן לתבוע שיק שחזר

 

שבע שנים מהרגע שחולל/חזר

 

 

 14.  יצירת קשר

 

 להלן דרכי הפניה למסלול המקוצר בלבד:

 

טלפון פקס  דוא"ל  הערות
02-6596777  02-6596788   mekuzar@eca.gov.il  על מנת לקבל מידע פרטני לצדדים בתיקי המסלול המקוצר נדרש להזדהות עם מספר התיק (המופיע על גבי האזהרה) ומספר זהות

 

לתשומת לבכם, המסלול המקוצר לא מטפל בפניות מסלול המזונות. בנושא מזונות יש לפנות באמצעות מוקד השירות (35592*) או באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.