הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

תשלום למרכז לגביית קנסות

שרות התשלומים עבר לכתובת חדשה: https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=318&lng=he&err=0