הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

פניות למרכז לגביית קנסות

#contactRashoot#

מידע כללי

קבלת מידע והסברים לבעל חוב במרכז לגביית קנסות

מידע אישי

מידע אישי ועדכני על החוב במכרז לגביית קנסות (מידע על גובה חוב, שלב טיפול בפניות ומידע על החלטות בתיק)

קבלת אישורים ותדפיסים בנושאים של ריכוז חובות, אישור לסגירת תיק וביטול הליכים

תשלום חוב

תשלום חוב בכרטיס אשראי בלבד

תשלום חוב במזומן

תשלום חוב בהעברה בנקאית

הגשת בקשות להסדרי חוב

בקשה לפריסת חוב לתשלומים (פריסת החוב לתשלומים חודשיים שישולמו במזומן בבנק הדואר)

בקשה לדחיית תשלום חוב למועד מאוחר יותר

בקשות להפחתת תוספת פיגורים ופריסה לתשלומים

פנייה בטענה שהחוב שולם במלואו או בוטל ע"י הגורם מטיל החוב

השגה/ טענה הנוגעת למהות הטלת החוב

פנייה למטיל החוב

טיפול בביטול הגבלה על רשיון נהיגה

ביטול הגבלה על רישיון הנהיגה שהוטלה ע"י רשם הוצל"פ בחוב של המרכז לגביית קנסות

טיפול בתפיסת רכב/עיקול מטלטלין

טיפול במקרה של תפיסת רכב/ עיקול מיטלטלין

זימון לדיונים לפני הטלת הגבלות

פניות בעניין זימון לדיון בפני רשם הוצל"פ בחובות המרכז לגביית קנסות

פניות הציבור

מתן משוב על שירות שניתן

נגישות לאנשים עם מוגבלויות

מוקד שירות נגיש ופניות בנושא נגישות