הרשות לרשותך - דרכי התקשרות
שירותים חדשים באתר לזוכים ולחייבים
שירותים חדשים לעורך דין מייצג
המסלול המקוצר בהוצאה לפועל
מסלול מזונות
07 אוקטובר 2014
רשות האכיפה והגבייה ממליצה, כי בתקופת ההשבתה חייבים בתיקי הוצאה לפועל יבצעו תשלומים בהתאם ליכולתם ישירות לזוכים
03 ספטמבר 2014
הודעת מנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, בדבר השבתת לשכות ההוצאה לפועל לצורך העלאת מערכת המחשוב החדשה "כלים שלובים". הלשכות יושבתו מיום כ' אלול התשע"ד (15.9.14) עד ליום ד' חשון התשע"ה (28.10.14)
הרשות ב-online
בדיקה במרשם חייבים מוגבלים
תשלום קנסות ואגרות
כדאי שתגיעו מוכנים ללשכות הוצאה לפועל
הנחיות להגשת בקשות
טפסים